Ljudisolera golv- och bjälklagskonstruktioner med Decibel Concept

Decibel 3 - Löser akustikproblemen i olika typer av bjälklag

Decibel 3 är avsedd att integreras i olika typer av bjälklag via vår SoundSeal konstruktion.

Akustikmatta för olika typer av bjälklag - Decibel 3

Specifikationer:

Tjocklek: 10 mm

Dimension: 1,37 x 8,00 m

m²/rulle: 10,96 m²

Totalvikt: 46,4 kg/rulle

Vikt/m²: 4,2 kg

 

Decibel 3 är avsedd för att integreras permanent i olika bjälklagstyper. Detta görs genom att gjuta in mattan med avjämningsmassa eller betong för att skapa en optimal ljudisolering med väldigt lång livslängd, en konstruktion som vi kallar för Decibel SoundSeal.

 

Denna konstruktion skapar bättre akustiska resultat för både steg- och luftljud jämfört med om man endast kombinerar en Decibel matta direkt under ett golvmaterial. De akustiska förbättringarna blir dessutom permanenta under husets hela livslängd.

 

Valet av golvmaterial spelar inte någon roll. Golvmaterial som annars monteras fast mot bjälklaget som till exempel klinker eller limmade trägolv erbjuder normalt sett en dålig stegljudsnivå jämfört med andra golvmaterial som monteras flytande. Genom att använda Decibel 3 i SoundSeal-konstruktionen kan man enkelt byta golvmaterial i framtiden utan att riskera att akustikproblem uppstår. Detta är till exempel viktigt vid hyresgästanpassningar då man kanske vill byta ett flytande parkettgolv mot ett klinkergolv och därmed riskera att skapa nya akustikproblem.

 

Genom att använda Decibel 3 i SoundSeal-konstruktionen kan man i vissa fall välja en tunnare betongkonstruktion vid projekteringen och ändå klara uppsatta ljudkrav. Tunnare konstruktion innebär lägre bygghöjder och vanligtvis lägre kostnad.

Vi anser att betongens tjocklek skall anpassas efter hållfasthet och inte akustikegenskaper. Akustikproblem löser vi enkelt och effektivt med vår SoundSeal konstruktion.

 

I första hand talar vi om betongkonstruktioner med Decibel 3 men givetvis fungerar den utmärkt i lätta träbjälklag och då i allt från gamla vindsbjälklag, moderna I-bjälklag eller de intressanta CLT-bjälklagen. Dock erbjuder vi Decibel 4 som är speciellt framtagen för att lösa akustikproblem som är väldigt vanliga när man installerar CLT-bjälklag.

 

 

Vill du ha hjälp med föreskrivande texter?

Kontakta oss nu så hjälper vi er!