Decibel Concept

Decibel 2

Decibel 2 är avsedd att kombineras med flytande lamellparkett samt även ingå i vår SoundSeal konstruktion.

Akustikproblem

Inom området ”parkettgolv” kan man generellt säga att ju tunnare parkett är desto sämre trumljud och stegljud. Vidare skapas normalt ett parkettresonansproblem (luftljudsförsämring) när golvet ligger flytande på traditionell underlagsfoam.

 

Trumljudet förstärks med en flytande parkettkonstruktion. När parketten limmas ner mot underlaget förbättras trumljudet men samtidigt försämras stegljudet. Det gäller att finna en balanserad lösning som förbättrar alla akustikfenomen och inte skapar nya problem.

 

En annan viktig egenskap är livslängden på ett underlag så att ursprungliga akustiska egenskaper består under parkettgolvets hela livslängd, något som dessvärre inte är självklart för en hel del underlagsprodukter på marknaden.

 

Decibel 2 är speciellt framtagen för att erbjuda stor förbättring av såväl steg- och trumljud. Samtidigt har den en unik egenskap genom att inte skapa parkettresonans.

 

Decibel 2 har likt alla våra övriga Decibel produkter dokumenterad extrem livslängd och då inte bara gällande kemisk nedbrytning utan även för statisk och dynamisk belastning.