Ljudisolera golv- och bjälklagskonstruktioner med Decibel Concept

Decibel 4 - Förbättra akustiken markant i träbjälklag

Decibel 4 är avsedd att integreras i olika typer av bjälklag men specifikt för lätta träbjälklag inklusive CLT via vår SoundSeal konstruktion.

Akustikmatta för lätta träbjälklag - Decibel 4

Specifikationer:

Tjocklek: 12 mm

Dimension: 1,33 x 8,24 m

m²/rulle: 10,96 m²

Totalvikt: 44,5 kg/rulle

Vikt/m²: 4,0 kg

 

Vi har arbetat med Soundseal-konstruktioner sedan 1997 där Decibel 3-mattan givetvis varit i centrum som den mest effektiva produkten i kombination med avjämningsmassan.

 

Under 2012 lanserade vi nästa generation akustikmatta, Decibel 4. Trots att den endast är 2 mm tjockare än Decibel 3 så erbjuder den en markant akustikförbättring i jämförelse. Detta kommer väl till pass när grundförutsättningarna är tuffa till exempel gamla vindbjälklag, lätta konstruktioner eller tunna betongbjälklag. Vi har även gjort omfattande tester och utveckling med Decibel 4 i SoundSeal konstruktionen på CLT bjälklagen som har gjort ett stort kliv in på byggmarknaden. Vi har haft som målsättning att erbjuda kompletta konstruktionslösningar för att uppfylla ljudklass B och C för bostäder, kontor, skolor och hotell.
Utöver CLT så har vi även arbetat med MiTek’s Posi Joist bjälklag. Vi erbjuder absolut den mest effektiva akustiklösningen för CLT-bjälklag.

 

Med Decibel 4 har vi tagit ett stort kliv framåt. Tack vare en ny formula på gummits sammansättning och cellstruktur skapas större effektivitet i produktens möjlighet att absorbera energi. Vi har även utvecklat en ny ovansida i polyester som vi kallar för “dB-backing”. Denna är betydligt slitstarkare vilket gör den mer tålig vid tuff hantering ute på byggarbetsplatserna.

 

dB-backing är viktig i Soundseal-konstruktionen. Dels ska den hålla tätt för “processvattnet” i avjämningsmassan så att den inte rinner igenom mattan, men samtidigt ska den inte vara diffusionstät. dB-backing tar dessa egenskaper till en ny nivå för att förbättra resultatet både för kunden och entreprenören som ska arbeta med produkten.

 

 

Vill du ha hjälp med föreskrivande texter?

Kontakta oss nu så hjälper vi er!