Header CLT

Akustikproblem och lösningar inom CLT-bjälklag

Intresset för att bygga i trä har ökat markant de senaste åren och en bidragande orsak är behovet av att minska CO2 utsläppen inom byggnation, som givetvis oftast representeras av olika betongkonstruktioner. Dock lider betongen av relativt stor CO2 påverkan och behovet av att finna alternativa lösningar har därför växt oerhört snabbt och i väldigt stora volymer. Denna trend gäller inte bara i de skandinaviska länderna utan behovet har även en stor internationell utbredning. Läs mer om Aprobos lösningar i kombination med CLT-bjälklag!

Den konstruktion som fått störst uppmärksamhet är CLT bjälklagen (Cross Laminated Timber) även kallad KL-Trä, KLT, X-Lam, BSP etc, som kort kan förklaras som en träbaserad byggprodukt som är uppbyggd av ett ojämnt antal skikt bestående av hyvlat trä. Normalt används tre, fem, sju eller nio skikt. Varje skikt består av fingerskarvade lameller lagda sida vid sida. Varje skikt är lagda i rät vinkel mot varandra, för ökad stabilitet och styrka.

Läs mer om Decibel Concept här.

Miljömässigt är träbjälklag helt överlägsna betongen men akustiskt sett är det många gånger en utmaning att finna lösningar som uppfyller ljudkraven för bostäder, kontor, skolor och hotell.
Detta ledde till att det under en lång tid experimenterats på olika sätt i projekt med konstruktioner som kanske inte alltid varit de mest effektiva eller ens kvalitativt speciellt bra.

Vi har sett produktkombinationer med pågjutningar ovan isoleringsmaterial som kanske inte är utvecklade för den tyngd och utmattning den utsätts för under extremt lång tid. Annat exempel är att belägga ett ljudisolerande material med stenkross/grus som säkert lämnar en hel del att önska beträffande bygghöjd, effektivitet och smidighet på arbetsplatsen. Detta har dock ändrats på senare tid och de flesta CLT producenter arbetar nu intensivt för att lösa dessa problem.

Ett företag som engagerat sig i denna fråga och som samarbetar med tillverkare av CLT är Aprobo AB som nyligen presenterat en omfattande studie med deras Decibel Concept, där ett 40-tal fullskaliga testobjekt med CLT utvärderats i labb kombinerat med en mängd fältmätningar.
Informationen har sedan samlats in, och koncentrerats till utvalda konstruktionslösningar för att tydligt visa hur man bör bygga för att uppnå ljudklass B och C gällande bostäder, skolor, kontor och hotell, på ett effektivt sätt.

Informationen visar tydligt konstruktionsuppbyggnader samt akustiska grafer och tersbandsvärden så att akustiker sedan kan utföra sina egna beräkningar i projekt utifrån givna dimensioner och volymer.

I huvudsak har man utgått ifrån Aprobo ABs SoundSeal konstruktion som innebär att deras Decibel akustikmattor integreras i bjälklaget via att en avjämningsmassa appliceras ovan, men man presenterar även ”torra lösningar” där skivmaterial används i stället för avjämningsmassan.

Läser man denna sammanställning så framgår det även Aprobo ABs miljöpolicy för deras Decibel Concept vilket är positivt, då ett av huvudargumenten för CLT är just att minska miljöpåverkan i byggnation.

Denna information anpassas nu för olika marknader och dess olika ljudkrav, ett omfattande arbete som säkert kommer att pågå många år framåt i företagets internationella målsättning.

CLT och andra träkonstruktioner är säkert inte de enda lösningar som finns framöver, och från Aprobo ABs sida ser man även intressanta kombinationslösningar med sina Decibel akustikmattor i kombination med betong, då en ökad vikt behövs för stabilitet och CLT byggnationen nu reser sig högre och högre upp mot himmeln.

Helt klart har CLT kommit för att stanna och framtiden får visa vem som skapar de bästa lösningarna för vår miljö, oavsett om vi talar i generella termer eller som akustikmiljö.


Vill du veta mer? Tveka inte på att kontakta oss!

Läs mer om Aprobos lösningar i kombination med CLT-bjälklag!