Ljudisolera golv- och bjälklagskonstruktioner med Decibel Concept

SoundSeal

SoundSeal är det namn vi valt för att beskriva en konstruktion där vi gjuter in våra Decibel-mattor under avjämningsmassa eller betong. Grundkonstruktionen innebär att våra Decibel-mattor läggs mot undergolvet med dB-kantlist monterade längst väggarna. Skarvarna tejpas med vår dB-tejp, varpå man vanligtvis sedan lägger 30 mm armerad avjämning.

Decibel SoundSeal löser akustikproblemen

 

SoundSeal är namnet vi valt för vår mest effektiva akustikkonstruktion, som har många fördelar. Konstruktionen bygger på att Decibel mattan integreras i bjälklagskonstruktionen (betong eller lätta träbjälklag) genom att belägga den med avjämningsmassa eller betong.

 

För det första åstadkommer denna konstruktion de absolut bästa resultat för stegljudsnivå  och luftljudsisolation. Den sistnämna kan inte påverkas då en akustikmatta kombineras direkt under ett golvmaterial. Med SoundSeal blir akustikkonstruktionen dessutom permanent under fastighetens hela livslängd.

 

I normala fall påverkas akustiken markant av golvval och hur de appliceras.
Som exempel kan nämnas att klinker/sten eller limmade trägolv skapar stora problem beträffande stegljud. En fastighetsägare kan lätt hamna i problem om hyresgästerna väljer att byta golvmaterial och genom detta förändra stegljudsnivåerna markant.

 

Genom att använda SoundSeal-konstruktionen kan man i vissa fall välja en tunnare betongkonstruktion vid projekteringen och ändå klara uppsatta ljudkrav. Tunnare konstruktion innebär lägre bygghöjder och vanligtvis lägre kostnad. Att påverka stegljudssituationen genom att ”överdimensionera” betongen är en ineffektiv, oekonomisk och miljömässigt dålig lösning.

 

I huvudsak rekommenderar vi Decibel 3 eller 4 till SoundSeal konstruktionen eftersom dessa ger bäst resultat. I de fall bygghöjden är ett problem eller om ljudkraven är lägre ställda finns möjlighet att lägga Decibel 1 eller 2.

 

Decibel 3 klarar de allra flesta ljudkrav i betongkonstruktioner men för lätta träbjälklag såsom gamla vindsbjälklag, moderna I-balkskonstruktioner och KLT bjälklag rekommenderar vi vår Decibel 4 som är speciellt framtagen för att hantera de lågfrekventa problemen som dessa bjälklagskonstruktioner har.

 

Slutligen vill vi passa på att tipsa om vår information kring KLT bjälklagen som tar marknaden med storm, men samtidigt kräver professionell hantering av ljudförbättringen som krävs.

 

Vi har under senaste åren lagt ner väldigt mycket arbete på utveckling och tester, idag kan vi stolt säga att vi har marknadens mest effektiva lösningar för KLT marknaden oavsett om det handlar om bostäder, kontor, skolor eller annan verksamhet.

 

Läs gärna mer om resultatet kring detta genom att klicka här.


 

Vill du ha hjälp med föreskrivande texter?

Kontakta oss nu så hjälper vi er!