Ljudisolera golv- och bjälklagskonstruktioner med Decibel Concept

Decibel Concept med lätta träbjälklag (CLT)

Grunden till Decibel Concept skapade vi redan 1988 med inriktning på att lösa akustikproblem i golv och bjälklagskonstruktioner. Mycket har hänt sedan starten och inte minst utvecklingen av nya bjälklagskonstruktioner i kombination med strängare akustik och miljökrav.

I kombination med CLT

Decibel Concept har kunnat erbjuda effektiva akustiklösningar oavsett om det handlat om betong eller träbjälklag, men vi söker hela tiden nya utmaningar kring ljudisolering och här tar vi upp vår senaste utveckling inom lätta träbjälklag med fokus på CLT (cross laminated timber) även kallad KL-Trä, KLT, X-Lam, BSP etc. Vi har även medverkat i nya innovativa konstruktioner som t ex MiTeks Posi Flooring System som du finner på sidorna 17-19 i broschyren under “relaterade filer”.

 

Intresset för att bygga i trä har ökat markant de senaste åren och en bidragande orsak är behovet av att minsta CO2 utsläppen inom byggnation, som givetvis ofta representerats av olika betongkonstruktioner. Dock lider betongen av relativt stor CO2 påverkan och behovet av att finna alternativa lösningar har därför ökat. Denna trend gäller inte bara i de skandinaviska länderna utan behovet har en stor internationell utbredning.

 

Den konstruktion som fått störst utbredning är CLT bjälklagen, som kort kan förklaras som en träbaserad byggprodukt som är uppbyggd av ett ojämnt antal skikt bestående av hyvlat trä. Normalt används tre, fem, sju eller nio skikt. Varje skikt består av fingerskarvade lameller lagda sida vid sida. I varje skikt är brädorna lagda i rät vinkel relativt intilliggande skikt.

 

Miljömässigt är träbjälklag helt överlägsna betongen men akustiskt sett är det många gånger en utmaning att finna lösningar som uppfyller ljudkraven för bostäder, kontor, skolor och hotell. Vi har följt utvecklingen kring CLT och hur man försökt nå ljudkraven. Givetvis går det att bygga upp konstruktioner som klarar kraven men det är också viktigt att detta görs kostnadseffektivt både i fråga om tid och materialkostnad. Men även andra faktorer måste tas med i bilden som t ex bygghöjder. Detta glöms ofta bort, men några centimeter lägre bygghöjd per våning multiplicerat med byggarean ger snabbt stora kostnadsbesparingar.

 

Vi har insett att det finns ett stort behov av kompletta lösningar där alla ingående komponenter är testade tillsammans. Att som akustiker arbeta med databaser som inkluderar olika material är svårt då det inte finns en given garanti att produktkombinationen fungerar. Likaså gäller miljökraven som är komplicerade. Kanske finner man en produktkombination som teoretiskt fungerar men hur ser situationen ut för totalkonstruktionen?

 

Inom Decibel Concept finns mängder av samarbeten kring våra olika konstruktioner för att ge en säkerhet. Detta gäller även miljösituationen. Vi arbetar fortlöpande med miljöfrågor och krav så att vi alltid uppfyller kraven från t ex BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Svanen, Green Label Plus etc.

 

Vi har därför sett över hela denna problematik och sett på vilka möjligheter vi har inom Decibel Concept. Givetvis föll valet i första hand på vår välbeprövade SoundSeal konstruktion där vi integrerar Decibel 4 mattan under avjämningsmassa.

 

Information om testerna

 

De tester vi gjort som underlag för denna information är utförda i LTH’s labb i full skala och enligt SS-EN ISO 10140-2 and 3 (2010). Parallellt har vi utfört ett antal fältmätningar för att säkerställa vår vägledning. Vi har valt att visa aktuella konstruktionslösningar som löser olika ljudklasser för bostäder, kontor, skolor samt hotell, med inriktning på B och C-krav enligt SS 25267, SS 25268 samt BBR.

 

Vi har haft glädjen att samarbeta med Saint-Gobain i utvecklingsarbetet och alla deras olika ingående produkter. Testerna utfördes i samråd med personer som har djup kunskap kring lätta träbjälklag. Några av dessa har haft vänligheten att ge oss en kommentar kring utvecklingsarbetet;

 

Testerna utfördes på LTH (Lunds Universitet) och i samråd med personer som har djup kunskap kring lätta träbjälklag. Några av dessa har haft vänligheten att ge oss en kommentar kring utvecklingsarbetet;

 

En kommentar kring utvecklingsarbetet;

 

”För en akustiker känns det bra när Aprobos Decibel SoundSeal lösningar väljs då de akustiska data som presenteras alltid är korrekta och professionellt redovisade”

 

– Klas Hagberg PhD Acoustics / Acouwood AB

 

Det finns givetvis mängder med faktorer som kan påverka det akustiska resultatet och ser vi till CLT bjälklagen så finns det ett flertal olika infästningar som alla påverkar resultaten i någon riktning. Våra rekommenderade konstruktioner i denna broschyr skall ses som en vägledning men det är viktigt att man sedan tar hänsyn till all övrig fakta som kan komma att påverka det akustiska resultatet.

 

För mer information läs vår broschyr om Decibel Concept med lätta träbjälklag.

 

Vill du ha hjälp med föreskrivande texter?

Kontakta oss nu så hjälper vi er!