Massiva trägolv av högsta kvalitet - Art Wood Collection

Art Tilja - Massivt trägolv i långa brädor

Vi använder begreppet tilja för att markera den stora skillnaden i förädling med en vanlig planka. Liksom vid tillverkningen av staven, krävs det även här en noggrann process för att produkten ska fungera på ett korrekt sätt.

Art Tilja - Vackert och hållbart brädgolv

Tilja är ett traditionellt men väldigt vackert och hållbart massivt trägolv som levereras i långa brädor och har blivit väldigt populärt de senaste årtiondena. Art Tilja kombinerar det estetiska samtidigt som det håller en mycket hög kvalitet och passar därför väldigt bra in i miljöer för praktiskt bruk, exempelvis offentliga miljöer eller butiker, där kravet på slitstyrka är högt.

 

Vi erbjuder i princip två varianter på tilja. Dels en 20 mm homogen variant tillverkad av valfritt träslag samt en 15 mm variant som vi kallar Art Ecotilja. Vi kan även här mot beställning förädla denna till marint utseende likt vår Shipmaster.

 

Våra tiljor kan spikas, skruvas, eller limmas mot underlaget beroende på förutsättningarna. Vi erbjuder såväl obehandlade som färdigbehandlad tilja. Tiljans kraftiga dimensioner ger rummet ett vackert och kraftigt utseende. Tiljan är en av de äldsta golvtyperna men passar likväl mycket väl in i dagens moderna miljöer.

 

Vill du ha hjälp med föreskrivande texter?

Kontakta oss nu så hjälper vi er!