PRODUKTFAMILJ

Decibel Concept

Med vårt Decibel Concept erbjuder vi över 30 års erfarenhet av att lösa akustikproblem relaterade till golv och bjälklagskonstruktioner oavsett om det rör sig om betong eller lätta träbjälklag.

Decibel Concept

Decibel 1

Decibel 1 är avsedd att kombineras med linoleum, limmad massiv Art Mosaikparkett samt även ingå i vår SoundSeal konstruktion.

Se produkt

Decibel Concept

Decibel 2

Decibel 2 är avsedd att kombineras med flytande lamellparkett samt även ingå i vår SoundSeal konstruktion.

Se produkt

Decibel Concept

Decibel 3

Decibel 3 är avsedd att integreras i olika typer av bjälklag via vår SoundSeal konstruktion.

Se produkt

Decibel Concept

Decibel 4

Decibel 4 är avsedd att integreras i olika typer av bjälklag men specifikt för lätta träbjälklag inklusive KLT via vår SoundSeal konstruktion.

Se produkt

Decibel Concept

Decibel Wood

Decibel Wood är en enklare version av vår dB2-matta som är avsedd att kombinera med flytande parkettgolv, för att förbättra i första hand steg- och trumljud till ett lägre pris.

Se produkt

Decibel Concept

Decibel Compact

Decibel Compact är speciellt framtagen för att kunna kombineras direkt med klinker.

Se produkt

Decibel Concept

SoundSeal

SoundSeal är det namn vi valt för att beskriva en konstruktion där vi gjuter in våra Decibel-mattor under avjämningsmassa eller betong. Grundkonstruktionen innebär att våra Decibel-mattor läggs mot undergolvet med dB-kantlist monterade längst väggarna. Skarvarna tejpas med vår dB-tejp, varpå man vanligtvis sedan lägger 30 mm armerad avjämning.

Se produkt

Decibel Concept

Decibel Concept med CLT

Grunden till Decibel Concept skapade vi redan 1988 med inriktning på att lösa akustikproblem i golv och bjälklagskonstruktioner. Mycket har hänt sedan starten och inte minst utvecklingen av nya bjälklagskonstruktioner i kombination med strängare akustik och miljökrav.

Se produkt

Nästa produktfamilj

Art Wood Collection

Nästa produktfamilj

Zealand Collection