Decibel Concept

SoundSeal

SoundSeal er navnet vi valgte for å beskrive en konstruksjon hvor vi støpte våre Decibel-matter under avrettingsmasse eller betong. Grunnkonstruksjonen gjør at våre Decibelmatter legges mot undergulvet med dB kantlister montert langs veggene. Skjøtene teipes med vår dB-tape, deretter legges det vanligvis 30 mm forsterket avretting.

Om SoundSeal

SoundSeal er navnet vi valgte for vår mest effektive akustiske konstruksjon, som har mange fordeler. Konstruksjonen er basert på at Decibelmatten integreres i bjelkelagskonstruksjonen (betong eller lette trebjelkelag) ved å belegge den med avrettingsmasse eller betong.

 

For det første oppnår denne konstruksjonen de absolutt beste resultatene for trinnlydnivå og luftlydisolasjon. Sistnevnte kan ikke påvirkes når en akustisk matte kombineres direkte under et gulvmateriale. Med SoundSeal blir den akustiske konstruksjonen også permanent i hele eiendommens levetid.

 

I normale tilfeller påvirkes akustikken betydelig av valg av gulv og hvordan de legges på.
Som eksempel kan nevnes at fliser/stein eller limte tregulv skaper store problemer vedrørende trinnstøy. En eiendomseier kan lett få problemer dersom leietakerne velger å bytte gulvmateriale og dermed endre trinnlydnivået betydelig.

 

Ved å bruke SoundSeal-konstruksjonen er det i noen tilfeller mulig å velge en tynnere betongkonstruksjon under planleggingen og likevel oppfylle fastsatte lydkrav. Tynnere konstruksjon betyr lavere byggehøyder og vanligvis lavere kostnad. Å påvirke trinnlydsituasjonen ved å «overdimensjonere» betongen er en ineffektiv, uøkonomisk og miljømessig dårlig løsning.

 

Generelt anbefaler vi Decibel 3 eller 4 for SoundSeal-konstruksjonen da disse gir de beste resultatene. I tilfeller hvor byggehøyden er et problem eller hvis lydkravene er lavere, er det mulig å legge til Desibel 1 eller 2.

 

Decibel 3 oppfyller de aller fleste lydkravene i betongkonstruksjoner, men for lette trebjelkelag som gamle loftsbjelkelag, moderne I-bjelkekonstruksjoner og KLT-bjelkelag anbefaler vi vår Decibel 4, som er spesielt utviklet for å håndtere lavfrekvente problemer som disse bjelkelagskonstruksjonene har.

 

Til slutt vil vi benytte anledningen til å dele vår informasjon om KLT-bjelkelaget, som tar markedet med storm, men som samtidig krever profesjonell håndtering av nødvendig lydforbedring.

 

De siste årene har vi lagt ned mye arbeid i utvikling og testing, i dag kan vi med stolthet si at vi har markedets mest effektive løsninger for KLT-markedet, uansett om det dreier seg om boliger, kontorer, skoler eller andre aktiviteter.

 

Les mer om resultatene angående dette ved å klikke her.