Header CLT

Akustiske problemer og løsninger indenfor CLT strøer

Interessen for at bygge i træ er steget markant i de senere år, og en medvirkende årsag er behovet for at reducere CO2-udledningen i byggeriet, som naturligvis normalt repræsenteres af forskellige betonkonstruktioner. Beton lider dog under en relativt stor CO2-påvirkning, og behovet for at finde alternative løsninger er derfor vokset ekstremt hurtigt og i meget store mængder. Denne tendens gør sig ikke kun gældende i de skandinaviske lande, men behovet har også stor international spredning. Læs mere om Aprobos løsninger i kombination med CLT strøer!

Den konstruktion, der har fået størst opmærksomhed, er CLT-bjælken (Cross Laminated Timber) også kaldet KL-Trä, KLT, X-Lam, BSP etc., der kort kan forklares som et træbaseret byggeprodukt, der er opbygget af et ulige antal lag bestående af høvlet træ. Normalt bruges tre, fem, syv eller ni lag. Hvert lag består af fingerledde lameller lagt side om side. Hvert lag lægges vinkelret på hinanden, for øget stabilitet og styrke.

Läs mer om Decibel Concept här.

Miljømæssigt er trægulve beton fuldstændigt overlegne, men akustisk set er det ofte en udfordring at finde løsninger, der lever op til lydkravene til boliger, kontorer, skoler og hoteller.

Det førte til, at der over længere tid blev eksperimenteret på forskellig vis i projekter med designs, der måske ikke altid har været de mest effektive eller endda kvalitativt særligt gode.
Vi har set produktkombinationer med afstøbninger oven på isoleringsmaterialer, som måske ikke er designet til den vægt og træthed, det udsættes for over en ekstrem lang periode. Et andet eksempel er belægning af et lydisolerende materiale med knust sten/grus, hvilket givetvis lader en del tilbage at ønske i forhold til byggehøjde, effektivitet og fleksibilitet på arbejdspladsen. Dette har dog ændret sig for nylig, og de fleste CLT-producenter arbejder nu intensivt på at løse disse problemer.

En virksomhed, der er involveret i denne problemstilling, og som samarbejder med producenter af CLT er Aprobo AB, som for nylig præsenterede en omfattende undersøgelse med deres Decibel Concept, hvor omkring 40 fuldskala testobjekter med CLT blev evalueret i laboratoriet kombineret med en række feltmålinger.

Informationerne er herefter blevet indsamlet, og koncentreret om udvalgte byggeløsninger for tydeligt at vise, hvordan man bygger for at opnå lydklasse B og C til boliger, skoler, kontorer og hoteller, på en effektiv måde.

Informationen viser tydeligt konstruktionslayouts samt akustiske grafer og tredjebåndsværdier, så akustikere derefter kan udføre deres egne beregninger i projekter baseret på givne dimensioner og volumener.

I hovedsagen har de taget udgangspunkt i Aprobo AB’s SoundSeal konstruktion, hvilket betyder, at deres Decibel akustikmåtter er integreret i strøen via en nivelleringsmasse påført ovenfor, men de præsenterer også “tørre løsninger”, hvor der anvendes plademateriale i stedet for nivelleringsmassen. .

Læser man denne opsamling, viser den også Aprobo ABs miljøpolitik for deres Decibel Concept, hvilket er positivt, da et af hovedargumenterne for CLT netop er at mindske miljøbelastningen i byggeriet.

Denne information er nu tilpasset forskellige markeder og deres forskellige lydkrav, et omfattende arbejde, der helt sikkert vil fortsætte i mange år fremover i virksomhedens internationale mål.

CLT og andre trækonstruktioner er bestemt ikke de eneste løsninger, der findes i fremtiden, og fra Aprobo AB’s side ser man også interessante kombinationsløsninger med deres Decibel akustikmåtter i kombination med beton, da der skal en øget vægt til for stabiliteten og CLT-konstruktionen nu stiger højere og højere mod himlen.

Det er klart, at CLT er kommet for at blive, og fremtiden vil vise, hvem der skaber de bedste løsninger til vores miljø, uanset om vi taler i generelle vendinger eller som et akustisk miljø.


Vil du vide mere? Tøv ikke med at kontakte os!

Læs mere om Aprobos løsninger i kombination med CLT strøer!