Header CLT

Akustiske problemer og løsninger innen CLT-bjelkelag

Interessen for å bygge i tre har økt betydelig de siste årene, og en medvirkende årsak er behovet for å redusere CO2-utslipp i bygg, som selvsagt vanligvis representeres av ulike betongkonstruksjoner. Betong lider imidlertid av en relativt stor CO2-påvirkning og behovet for å finne alternative løsninger har derfor vokst ekstremt raskt og i svært store volumer. Denne trenden gjelder ikke bare i de skandinaviske landene, men behovet har også stor internasjonal spredning. Les mer om Aprobos løsninger i kombinasjon med CLT-bjelkelag!

Konstruksjonen som har fått mest oppmerksomhet er CLT-bjelken (Cross Laminated Timber) også kalt KL-Trä, KLT, X-Lam, BSP etc., som kort kan forklares som et trebasert byggeprodukt som består av et ujevnt antall lag som består av høvlet tre. Normalt brukes tre, fem, syv eller ni lag. Hvert lag består av fingerskjøtede lameller lagt side om side. Hvert lag legges i rett vinkel på hverandre, for økt stabilitet og styrke.

Les mer om Decibel Concept her.

Miljømessig er tregulv betong helt overlegent, men akustisk sett er det ofte en utfordring å finne løsninger som oppfyller lydkravene til boliger, kontorer, skoler og hoteller.

Dette førte til å eksperimentere på ulike måter over lang tid i prosjekter med design som kanskje ikke alltid har vært de mest effektive eller til og med kvalitativt spesielt gode.

Vi har sett produktkombinasjoner med avstøpninger på toppen av isolasjonsmaterialer som kanskje ikke er designet for den vekten og utmattelsen det utsettes for over ekstremt lang tid. Et annet eksempel er å belegge et lydisolerende materiale med pukk/grus, noe som absolutt etterlater mye å være ønsket med tanke på byggehøyde, effektivitet og smidighet på arbeidsplassen. Dette har imidlertid endret seg i det siste og de fleste CLT-produsenter jobber nå intensivt med å løse disse problemene.

Et selskap som er involvert i denne problemstillingen og som samarbeider med produsenter av CLT er Aprobo AB, som nylig presenterte en omfattende studie med deres Decibel Concept, hvor rundt 40 fullskala testobjekter med CLT ble evaluert i laboratoriet kombinert med en rekke feltmålinger.

Informasjonen er så samlet inn, og konsentrert om utvalgte byggeløsninger for å tydelig vise hvordan man bygger for å oppnå lydklasse B og C for boliger, skoler, kontorer og hoteller, på en effektiv måte.
Informasjonen viser tydelig konstruksjonsoppsett samt akustiske grafer og tredjebåndsverdier slik at akustikere deretter kan utføre egne beregninger i prosjekter basert på gitte dimensjoner og volumer.

I hovedsak har de tatt utgangspunkt i Aprobo ABs SoundSeal-konstruksjon, som betyr at deres Decibel akustikkmatter er integrert i bjelkelaget via en avrettingsmasse påført ovenfor, men de presenterer også «tørre løsninger» hvor platemateriale brukes i stedet for avrettingsmassen. .

Leser du denne sammenstillingen viser den også Aprobo ABs miljøpolicy for deres Decibel Concept, noe som er positivt, da et av hovedargumentene for CLT nettopp er å redusere miljøbelastningen i bygg.

Denne informasjonen er nå tilpasset ulike markeder og deres ulike lydkrav, et omfattende arbeid som helt sikkert vil fortsette i mange år fremover i selskapets internasjonale mål.

CLT og andre trekonstruksjoner er absolutt ikke de eneste løsningene som er tilgjengelige i fremtiden, og fra Aprobo AB sin side ser man også interessante kombinasjonsløsninger med deres Decibel akustikkmatter i kombinasjon med betong, da det trengs økt vekt for stabilitet og CLT-konstruksjonen nå stiger høyere og høyere mot himmelen.

Det er klart at CLT er kommet for å bli, og fremtiden vil vise hvem som skaper de beste løsningene for miljøet vårt, uansett om vi snakker i generelle termer eller som et akustisk miljø.

Vil du vite mer? Kontakte oss!

Les mer om Aprobos løsninger i kombinasjon med CLT-bjelkelag!