Decibel Concept

Desibelkonsept med lette trebjelker (CLT)

Vi skapte grunnlaget for Decibel Concept tilbake i 1988 med fokus på å løse akustiske problemer i gulv og bjelkelagskonstruksjoner. Mye har skjedd siden starten og ikke minst utvikling av nye gulvkonstruksjoner i kombinasjon med strengere akustikk- og miljøkrav.

I kombinasjon med CLT

Decibel Concept har kunnet tilby effektive akustiske løsninger uansett om det var betong eller trebjelker, men vi er stadig på jakt etter nye utfordringer og her tar vi for oss vår siste utvikling innen lette trebjelker med fokus på CLT (krysslaminert tre) også kalt KL-Trä, KLT , X-Lam, BSP etc. Vi har også deltatt i nye innovative konstruksjoner som MiTeks Posi Flooring System som du finner på side 17-19 i brosjyren under “relaterte filer”.

 

Interessen for å bygge i tre har økt betydelig de siste årene og en medvirkende årsak er behovet for å minimere CO2-utslipp i bygg, som selvsagt ofte representeres av ulike betongkonstruksjoner. Betong lider imidlertid av en relativt stor CO2-påvirkning og behovet for å finne alternative løsninger har derfor økt. Denne trenden gjelder ikke bare i de skandinaviske landene, men behovet har stor internasjonal spredning.

 

Den mest utbredte konstruksjonen er CLT-bjelkelaget, som kort kan forklares som et trebasert byggeprodukt som er bygd opp av et ujevnt antall lag bestående av høvlet tre. Normalt brukes tre, fem, syv eller ni lag. Hvert lag består av fingerskjøtede lameller lagt side om side. I hvert lag legges platene i rette vinkler i forhold til tilstøtende lag.

 

Miljømessig er tregulv betong helt overlegent, men akustisk sett er det ofte en utfordring å finne løsninger som oppfyller lydkravene til boliger, kontorer, skoler og hoteller. Vi har fulgt utviklingen rundt CLT og hvordan de forsøkte å oppfylle lydkravene. Det er selvsagt mulig å bygge konstruksjoner som oppfyller kravene, men det er også viktig at dette gjøres kostnadseffektivt både med tanke på tid og materialkostnader. Men det må også tas hensyn til andre faktorer, som byggehøyder. Dette glemmes ofte, men noen centimeter lavere byggehøyde per etasje multiplisert med byggearealet gir fort store kostnadsbesparelser.

 

Vi har innsett at det er et stort behov for komplette løsninger hvor alle komponenter testes sammen. Som akustiker er det vanskelig å jobbe med databaser som inkluderer ulike materialer da det ikke er gitt garanti for at produktkombinasjonen vil fungere. Miljøkravene, som er kompliserte, gjelder også. Kanskje finner du en produktkombinasjon som teoretisk fungerer, men hvordan ser situasjonen ut for den totale konstruksjonen?

 

Innenfor Decibel Concept er det mange samarbeid rundt våre ulike konstruksjoner for å gi trygghet. Dette gjelder også miljøsituasjonen. Vi jobber kontinuerlig med miljøspørsmål og krav slik at vi alltid oppfyller kravene fra for eksempel BASTA, Byggvarobedomningen, Sunda Hus, Svanen, Green Label Plus m.m.

 

Vi har derfor sett over hele denne problemstillingen og sett på hvilke muligheter vi har innenfor Decibel Concept. Valget falt selvfølgelig i første omgang på vår velprøvde SoundSeal-konstruksjon hvor vi integrerer Decibel 4-matten under utjevningsmassen.

 

Informasjon om prøvene

 

Testene vi har gjort som grunnlag for denne informasjonen er utført i LTHs fullskalalab og i henhold til SS-EN ISO 10140-2 og 3 (2010). Parallelt har vi gjennomført en rekke feltmålinger for å sikre vår veiledning. Vi har valgt å vise aktuelle konstruksjonsløsninger som løser ulike lydklasser for boliger, kontorer, skoler og hoteller, med fokus på B- og C-krav etter SS 25267, SS 25268 og BBR.

 

Vi har hatt gleden av å samarbeide med Saint-Gobain i utviklingsarbeidet og alle deres ulike inngående produkter. Testene er utført i samråd med personer som har inngående kjennskap til lette trebjelker. Noen av disse har vært så snille å gi oss en kommentar om utviklingsarbeidet;

 

Testene er utført ved LTH (Lund Universitet) og i samråd med personer som har inngående kjennskap til lette trebjelker. Noen av disse har vært så snille å gi oss en kommentar om utviklingsarbeidet;

 

En kommentar om utviklingsarbeidet;

 

“For en akustiker føles det bra når Aprobos Decibel SoundSeal-løsninger velges, da de akustiske dataene som presenteres alltid er korrekte og profesjonelt rapportert.”

 

– Klas Hagberg PhD Acoustics / Acouwood AB

 

Det er selvfølgelig mange faktorer som kan påvirke det akustiske resultatet og ser vi på CLT-bjelkene er det en rekke ulike fester som alle påvirker resultatene i en eller annen retning. Våre anbefalte konstruksjoner i denne brosjyren skal ses som en veiledning, men det er viktig at du da tar hensyn til alle andre fakta som kan påvirke det akustiske resultatet.

 

For mer informasjon, les vår brosjyre om Desibelkonseptet med lyse trebjelker.