Svanen

I Svanens Husproduktsportal finns möjlighet att själv lista sina produkter utan att certifiera dem, detta har vi gjort med en del av våra produkter för att det ska underlätta när våra produkter efterfrågas i Svanen projekt. Vid publicering av sina produkter anger man som leverantör bland annat om de innehåller ämnen från olika riskgrupper. I nuläget är det följande produkter som vi själva har listat i Svanens Husproduktsportal: Art Industriparkett Ask/Ek, Art Mosaik Ask/Ek, Art Stavparkett Ask/Ek, dB Wood, Decibel 1-4, Uniboard och Zealand Wool.   För vidare information hänvisar vi er till Svanen.se