Svanemerket

I Svanemerkets Produktportal er det mulighet for å liste opp produktene dine selv uten å sertifisere dem, dette har vi gjort med noen av våre produkter for å gjøre det enklere når produktene våre er etterspurt i Nordic Swan-prosjektet. Ved publisering av produktene sine oppgir leverandøren blant annet om de inneholder stoffer fra ulike risikogrupper. For tiden er følgende produkter oppført av oss i Swan House produktportal: Art Industrial Parkett Ask/Eik, Art Mosaic Ask/Eik, Art Stavparkett Ask/Oak, dB Wood, Decibel 1-4, Uniboard og Zealand Wool. For ytterligere informasjon henviser vi til https://svanemerket.no/