Green Label Plus

Fabriken där vi tillverkar våra Decibelmattor är anslutna till Green Label Plus. Decibel omfattas också av märkningen.I standarden Green Label Plus inriktar man sig på en högre kvalitet för luften i inomhusmiljön. Det är The Carpet Rug Institute som står bakom märkningen, vars syfte är en garanti för att kunderna ska kunna köpa produkter som har låga emissionsnivåer. För att påvisa att kriterierna för låga emissioner uppfylls skickas prover till oberoende laboratorier för att testas.   För vidare information hänvisar vi er till Carpet-rug.org