Green Label Plus

Fabrikken der vi produserer våre Decibel-matter er tilknyttet Green Label Plus. Decibel dekkes også av merket I Green Label Plus-standarden er det fokus på høyere kvalitet på luften i innemiljøet. Det er The Carpet Rug Institute som står bak merket, hvis formål er en garanti for at kundene skal kunne kjøpe produkter som har lave utslippsnivåer. For å demonstrere at kriteriene for lave utslipp er oppfylt, sendes prøver til uavhengige laboratorier for testing. For ytterligere informasjon henviser vi til Carpet-rug.org