GBR's Miljögrupp

Golvbranschen (GBR) har en miljögrupp som är en nätsamverkan med miljöansvariga på varje anslutet leveransföretag. I gruppen bearbetas ämnen såsom kommunikation och information. Miljögruppen är en del i att aktivt vara delaktiga i Sveriges miljödebatt. Man diskuterar de miljöaspekter som berör golvbranschens produkter. Vi på Aprobo AB har representanter i miljögruppen för att kunna följa med och bidra i diskussionen.