GBRs miljøgruppe

Gulvindustrien (GBR) har en miljøgruppe som er et nettverk av miljøansvarlige ved hvert tilknyttede leveranseselskap. Gruppen jobber med temaer som kommunikasjon og informasjon. Miljøgruppen er med på å delta aktivt i Sveriges miljødebatt. Miljøaspektene som påvirker gulvindustriens produkter diskuteres. Vi i Aprobo AB har representanter i miljøgruppen for å kunne følge med og bidra i diskusjonen.