Econylgarn

I en del av våra textilmattor finns det econylgarn. Econylgarnet är återvunnen nylon från olika källor. En betydande del av det material som samlas in kommer från övergivna fiskenät på havsbottnar, så kallade ghost nets. Sådana nät är ofta en stor fara för marint liv som fastnar och inte kan ta sig loss, till och med hotade djurarter eftersom ingen ser över dem och sorterar fångsten, eller överhuvudtaget tar tillvara på den. Istället för deponi eller övergivna nät nere på havets botten tycker vi att materialet borde återvinnas och användas igen. Att använda det återvunna materialet istället för ny råvara kan reducera energiåtgången i produktionen med 50 %, och dessutom sänka utsläppen av växthusgaser. För vidare information, besök econyl.com