AdobeStock_645355637-min

Stegljud – ett ljudproblem i byggnader

Stegljud uppstår när människor rör sig på golv i byggnader, vilket kan vara särskilt irriterande i flerbostadshus och kontorsbyggnader där ljudet överförs mellan våningarna genom byggnadens struktur. Detta påverkar givetvis komforten för de boende, eller för de arbetande i en kontorsbyggnad, där man vill kunna slappna av och fokusera på det man gör utan att distraheras av ljud från omgivningen. Det kan vara en bidragande faktor till konflikter mellan grannar eller kollegor som blir störda utav varandras rörelser, vilket i sin tur tar onödig energi och skapar en negativ stämning. För att undvika detta problem bör rätt åtgärder vidtas under byggnadsprocessen. 

Byggnadsstrukturens påverkan på stegljud

Stegljud uppstår alltså när vibrationer från ljud, som t.ex. fotsteg eller andra typer av rörelser, sprids genom golvkonstruktionen i en byggnad. När en person rör sig på ett golv, bildas små vibrationer som sedan går ut till de närliggande materialen. För att minimera denna överföring behöver byggnadens struktur utformas på ett sätt som gör att ljudet inte kan påverka de omgivande materialen. Tjockleken och sammansättningen av väggar och golv har en avgörande betydelse för hur väl en byggnad kan absorbera eller förhindra vibrationer från olika typer av ljud. Att använda högkvalitativa ljudabsorberande underlag under golvbeläggningen är ett effektivt sätt att minska överföringen av stegljud. Våra akustikmattor som ingår i Decibel Concept är ett utmärkt exempel på produkter som visar mycket effektiva resultat när det kommer till stegljudsreducering.

Val av material för att minska stegljud

För att kunna skapa en behaglig ljudmiljö och förebygga störande stegljud behöver man förståelse för hur olika typer av material påverkar överföringen av ljud i en byggnad, eftersom olika material har olika ljudisoleringsegenskaper. Kakel och trä är hårda material som överför mer ljud än mattor och textiler som är mjuka, till exempel. I en gammal byggnad där planeringen för ljudisoleringen kanske inte har prioriterats, kan stegljuden vara extra påträngande, och där bör man se över alternativ för att förbättra den befintliga ljudmiljön. Genom att tillämpa ljudabsorberande material och använda sig av moderna isoleringstekniker i väggar och golv kan man skapa en mer ljuddämpande miljö för att uppnå en behaglig atmosfär. Att inreda med tjocka mattor och textiler hjälper till att dämpa ljudöverföringen mellan olika rum och våningar och är en dyrbar investering för komfort och välbefinnande. Zealand Collection är vår produktfamilj med högt kvalitativa textila golv.

Andra faktorer som påverkar överföringen av stegljud

Hur man inreder ett rum har stor betydelse för ljudmiljön, därför är valet av möbler också en viktig faktor för att skapa en behaglig atmosfär. Tunga och massiva möbler med ljudabsorberande egenskaper kan fungera som ytterligare en barriär för överföringen av störande ljud. Genom att ta hänsyn både till valet av möbler och de strukturella aspekterna kan man skapa en komplett strategi för att optimera ljudmiljön i en byggnad och därmed uppnå en akustisk omgivning som främjar välbefinnandet hos de som bor eller arbetar i byggnaden. Vi på Aprobo AB har spetskompetens när det kommer till ljudisolering och ljudabsorption – med vår expertis hjälper vi såväl privatpersoner som företag att skapa optimal ljudmiljöer i olika miljöer. Vår breda kunskap om ljudabsorberande material och avancerade ljudisoleringstekniker gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar för att möta varje kunds specifika behov inom akustik.

Låter detta intressant? Kontakta oss så berättar vi mer!