Förpacknings & tidningsinsamlingen

Vi är anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). För vissa kanske de är mer kända som förre detta REPA, som nu har upphört och istället är en del i FTI.   FTI arbetar med återvinning av förpackningar och tidningar i Sverige. Deras målsättning är att återvinning ska vara lätt både för konsumenter och producenter. Ägarna till FTI är materialbolagen Metallkretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning.   För vidare information hänvisar vi er till Ftiab.se