Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som utgörs av Sveriges fastighetsägare och byggherrar. Systemet för miljöbedömning är en avvägning mellan olika kriterier; innehåll, livscykelkriterier och snart även social hållbarhet. Det finns tre olika nivåer som produkter kan erhålla i systemet: Undviks, Accepteras och Rekommenderas. Dels får produkten en bedömning för innehållet men även en total bedömning för både innehållet och livscykelkriterierna.   I nuläget är det följande produkter som ligger uppe aktivt bedömda: Decibel 1-4, Decibel Wood, Art Kubb Svartek, Art Stavparkett Ask/Ek, Zealand Wool, Art Mosaikparkett, Basparkett & Kubbmosaik Ask/Ek samt Uniboard.   För vidare information hänvisar vi er till Byggvarubedömningen.se