bakgrund_ton

Akustiktermer

Akustik är en komplicerad vetenskap som inte bli enklare med alla svåra termer och begrepp. Första ledet i att finna en lösning på akustiska problem är att kunna definiera vad som är problemet. Allt för ofta blandas olika typer av akustikbegrepp ihop, varpå felaktiga bedömningar görs. Många gånger leder detta till att akustikåtgärden misslyckas eller i värsta fall försämrar utgångsläget.

Stegljud

Problemet beror på ljud från dina steg som till exempel grannen hör när du går. Stegljudsnivån ska vara så låg som möjligt. Stegljudsdämpning är ett mått på hur mycket stegljudet minskar med olika golvbeläggningar på tunna homogena betongbjälklag. Stegljudsdämpningen ska vara så hög som möjligt.

Trumljud

Det är problemet med ljud från dina steg som du själv hör medan du går. Det finns idag ingen standardiserad metod för att mäta trumljud, men det förhindrar inte att värdefulla jämförande tester kan göras mellan olika golvtyper, med ingenjörsmässiga metoder. Trumljudsproblematiken är vanlig vid hårda golvbeläggningar.

Luftljudsisolering

Luftljud är ljud som alstras direkt till luften, exempelvis från stereoanläggningar. Luftljudsisolering är skillnad i ljudnivå mellan två rum där ljudnivån i ena rummet skapats av till exempel en högtalare eller tal. Luftljudsisolering ingår oftast i ljudkrav klassificerade från klass A till klass D. Ju högre värde på luftljudsisoleringen desto bättre.

Ljudabsorption

Ljudabsorption är ett mått på hur mycket av det ljud som infaller mot en yta som inte reflekteras. Generellt sett kan till exempel textila ytor ge ett gott tillskott till ett rums absorption, dock endast vid höga frekvenser. Man kan även uppnå absorption vid täta ytskikt på grund av resonans mellan ytskikt och underlag. Även om mätvärden på ljudabsorption kan användas för att jämföra olika produkter, är det absolutbeloppet av absorptionen som i första hand gäller.

Flanktransmission

När luftljudsisoleringen mellan två rum försämras av en annan ljudväg än den skiljande väggen säger man att man har flanktransmission. Exempel på detta är när man sätter upp en gipsvägg på ett betonggolv. Då kommer viss del av ljudet på ena sidan att gå ner i betonggolvet, hela betongplattan börjar att vibrera, och därigenom kommer ljudet upp genom betonggolvet på andra sidan väggen.

Parkettresonans

Parkettresonans är ett uttryck för att beskriva den försämring av ljudisoleringen som ofta uppkommer mellan parkettgolv och dess underlag. Denna resonans kan i många fall kraftigt försämra luftljudsisoleringen. Tyvärr inträffar detta fenomen ofta i talområdet av ljusspektrum, vilket gör att man upplever försämringen ännu tydligare. I värsta fall kan parkettresonansen innebära att man hör grannens tal mycket tydligt. Problemet är vanligt vid tunna parkettgolv på betongbjälklag.

Subjektiv bedömning

Detta är allt utom en standardiserad metod man är oerhört viktig. Oavsett hur bra ett uppmätt testvärde visar är det dock alltid upplevelsen av akustiken som till sist gäller. Exempelvis kan man via lyssningsprov låta personer utföra en blindtest för att jämföra trumljud från gång på olika underlag, för att ge ett ljudkvalitetsbetyg på testobjektet.