Golvbranschens Kretsloppsmärkning

Aprobo är anslutna till Golvbranchens Kretsloppsmärkning. Märkningen är ett system som utvecklats för att kunna förenkla spårbarheten i vilka kemiska ämnen som ingår i golvkonstruktioner. Med detta hjälpmedel vet man att allting är dokumenterat i det fall att det tillkommer uppdaterad information om det ingående materialet i produkterna. På så sätt kan man känna sig trygg i att alltid kunna ta reda på vad golvet består av och hur det ska tas om hand vid renovering eller rivning. Det går att beställa kretsloppsmärkningen av golventreprenören i samband med installation.