Decibel concept bild

Akustiske problemer og løsninger i bygg

Med årene har akustikken blitt en stadig viktigere del av miljøet vårt, og vi blir daglig påvirket av trafikkstøy, elektronisk støy, åpne kontorlandskap med mer. Dagens akustiske krav er i hovedsak fokusert på forstyrrende støy mellom rom i ulike miljøer der folk oppholder seg, for eksempel leiligheter, kontorer, skoler og hoteller.

I dag er Sverige i toppsjiktet i verden når det gjelder de mest utviklede akustikk- og miljøkravene, og det skal vi være stolte av – uansett om det gjelder akustikk eller et bærekraftig fremtidig miljø. Vi bor i et foregangsland når det gjelder akustikk, og det faller sammen med søken etter redusert karbondioksidpåvirkning i bygninger der betong ikke er det beste alternativet. Kravene til effektive løsninger er store og krever raske resultater. Her har tre som materiale spilt en stor rolle på svært kort sikt, og materialet passer historisk godt i svensk bygg, men det kan være enda mer interessant i det internasjonale markedet som ikke har brukt tre i sin byggetradisjon.

Å erstatte betong med tre stiller en rekke nye krav til løsninger, og for deres arbeid trenger du nøyaktige data fra tester utført i laboratoriemiljø og fra feltmålinger parallelt med godkjent miljødokumentasjon. Dette gir et helhetlig perspektiv. Manglende ansvar rundt helhetlige løsninger har åpnet for fullskalaforsøk der oppdragsgiver står for regningen og er ansvarlig for resultatet.

For drøyt 20 år siden utviklet Aprobo AB en konstruksjon kalt Decibel SoundSeal, som består i å permanent integrere en av selskapets Decibel akustikkmatter i bjelkelaget. Foruten at det akustiske resultatet er lovet å oppfylle alle akustiske krav innen BBR, er det godt dokumentert miljøinformasjon på alle Decibel-produkter med godkjenning fra en lang rekke vurderingsinstanser og bedrifter. En stor fordel med konstruksjonen bør også være at valg av gulvmateriale og påføringsmetode ikke spiller noen rolle akustisk. Denne prosedyren innebærer stor fleksibilitet for eiendomsbesitter, som i fremtiden kan tilpasse leietaker til sin eiendom med valgfrie gulvmaterialer og vedlikeholdte egenskaper for de akustiske kravene.

Les mer om Decibel Concept her.

Aprobo AB ønsker imidlertid å gå lenger enn det og vi påstår at man ikke selger et akustisk produkt i utgangspunktet men komplette konstruksjonsløsninger, som smelter sammen til en helhet når man koordinerer deres gratis konsultasjon og samarbeid på bred front med ulike produsenter. innen gulv, gulvavretting og betong.

Innen akustikk oppstår «tenkefeil» når man prøver å oppfylle lydkravene. Et eksempel på dette kan være å belegge en betongkonstruksjon med ekstra betong. Tiltaket har egentlig ikke så stor innvirkning på akustikken, men i kombinasjon med for eksempel en flytende parkett kan kravene nås senere. Aprobo lurer på hva som skjer hvis du ikke velger en flytende parkett? I disse tilfellene er det brukt penger unødvendig og i tillegg er det laget en byggehøyde som igjen fører til store merkostnader. Aprobos syn er at hver millimeter unødvendig byggehøyde må multipliseres med eiendommens areal for å vise hvor store kostnadsbesparelser som er mulig. Konstruksjonen skal selvsagt håndtere styrken, men Aprobos representanter mener at man ikke bør overdimensjonere betongen av hensyn til akustikken, og her kan deres Decibel SoundSeal-konstruksjon være et mye mer effektivt akustisk og miljømessig alternativ.

Les mer om Decibel SoundSeal her.

Behovet for tidlig akustisk planlegging i samråd med alle involverte parter på et tidlig tidspunkt er avgjørende for et vellykket resultat på alle nivåer, mener Aprobo AB. Selskapets tanker og visjoner har nå nådd langt utenfor Skandinavias grenser til et marked hvor de tilsvarende kravene nå vokser seg stadig sterkere. Denne fremgangsmåten er i tråd med det konsulentselskapet WSP nevnte i en uttalelse i BBRs oppdatering i 2007 om at «støy er et av elementene som kan skape problemer for prosjekterende, arkitekten og fremfor alt beboeren»

– WSP viste til at ytelsen til lydisolasjonen og hvordan ansvaret for lydspørsmål fordeles mellom prosjektets parter bidrar til at byggekostnadene kan reduseres og kvaliteten på ferdige bygg kan økes.

Vil du vite mer? Kontakte oss!